Cennik

Ceny usług biura rachunkowego

Koszt miesięcznej obsługi jest negocjowany pomiędzy stronami na podstawie oszacowania przez biuro zgodnie z informacjami uzyskanymi od Klienta.

Wysokość opłaty ustalona na podstawie podanego niżej cennika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a służy do wyliczenia szacunkowej miesięcznej opłaty.

Dla firm rozpoczynających działalność proponujemy atrakcyjne rabaty.

Księga handlowa do 20 dokumentów 700
do 50 dokumentów 950
do 100 dokumentów 1900
do 150 dokumentów 3000
od 150 dokumentów 3000 + 5 zł za dokument
PKPiR do 20 zapisów 290-350
do 50 zapisów 390
do 100 zapisów 780
do 150 zapisów 1100 zł
od 150 zapisów 1100 zł + 3 zł za zapis
Ryczałt + VAT do 20 zapisów 250
do 50 zapisów 340
do 100 zapisów 680
od 100 zapisów 680 zł + 3 zł za zapis

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek w wysokości 23%.

Dla firm założonych w okresie do 3 miesięcy od podpisania umowy z biurem Bilans istnieje możliwość obsługi w kwocie 1 zł/mies. przez 3 pierwsze miesiące.

25-35 zł od 1 osoby ubezpieczonej.

W ramach opłaty miesięcznej oferujemy:

 • prowadzenie zapisów księgowych,
 • ewidencję VAT,
 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • ewidencję wyposażenia,
 • miesięczne deklaracje do Urzędu Skarbowego.

Obsługa płacowa:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie i przekazywanie rozliczeń do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń: PIT-11, PIT-40, PIT-8b dla pracowników.

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek w wysokości 23%. Ceny mogą ulec zwiększeniu w zależności od specyfiki jednostki, np. produkcja i usługi, taxfree, obrót wewnątrzunijny itp.

Cennik dla firm i osób nieposiadających umowy z biurem

wystawienie noty korygującej – 20 zł,

wystawienie faktury wewnętrznej – 20 zł,

korekta deklaracji (US, ZUS) – od 40 do 100 zł (według stawki 50 zł/godz.),

bilans i/lub rachunek zysków i strat (dla celów zewnętrznych) – od 1000 zł

zestawienie księgowań na pojedynczym koncie – 50 zł,

zestawienie rozrachunków nierozliczonych i częściowo rozliczonych – według stawki 50 zł/godz.,

sporządzanie pism, wniosków, uchwał itp. – według stawki 50 zł/godz. – nie mniej niż 50 zł

weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych – według stawki 50 zł/godz. – nie mniej niż 100 zł

wypełnienie wniosku kredytowego – 150 zł

sporządzenie sprawozdania statystycznego – 150 zł

sporządzenie zeznania rocznego PIT-28, PIT-36: od 70 do 150 zł

sporządzenie zeznania rocznego PIT-37, PIT-39: od 30 do 100 zł

sporządzenie korekt w/w PIT wraz z pismami – stawka podstawowa + 50%

inne – według ustaleń

obsługa kontroli urzędowych – według ustaleń

Podane ceny są cenami brutto. Cennik obowiązuje od 01.09.2018.

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 30 zł

sporządzenie umowy o pracę – 50 zł

sporządzenie świadectwa pracy – 50-100 zł

sporządzenie załącznika do umowy o pracę – 50 zł

sporządzenie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę – 50-100 zł

sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę – 50 zł

sporządzenie umowy zlecenia/o dzieło – 50 zł

korekta listy płac z winy Klienta – od 50 zł

obsługa korespondencji z pracownikami – 20 zł za list

obsługa kontroli urzędowych – według ustaleń

inne – według ustaleń

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek w wysokości 23%. Cennik obowiązuje od 01.01.2020.

Cena każdej usługi związanej z załatwianiem spraw urzędowych wynosi od 50 do 200 zł, w zależności od faktycznie spędzonego czasu, według stawki 50 zł za godzinę.

Praca zlecona w dni wolne od pracy – 100 zł za godzinę + stawka za czynności wymienione w cenniku.

 • deklaracja VAT-7 - 30 zł
 • obliczenie zaliczki podatku - 50 
 • zamknięcie KPiR - 150 
 • sporządzenie listy płac, deklaracja ZUS, zaliczka na podatek dochodowy - 30 zł od 1 osoby
 • zgłoszenie firmy do ZUS - 50 
 • zgłoszenie firmy do Urzędu Skarbowego - 70-100 

Dla nowo otwieranych firm, które nawiążą stałą współpracę z biurem, opłata za rejestrację w ZUS i US może zostać obniżona lub zaniechana.

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek w wysokości 23%. Cennik obowiązuje od 01.09.2018.

Usługi dodatkowe dotyczące prowadzenia księgi rachunkowej lub księgowości uproszczonej – jeżeli nie są objęte umową.

wystawienie noty korygującej (wraz z wysłaniem): 10 zł

wystawienie faktury wewnętrznej: 10 zł

korekta deklaracji (US, ZUS) z winy Klienta – od 40 do 100 zł (według stawki 50 zł/godz.)

bilans i/lub rachunek zysków i strat (dla celów zewnętrznych) – od 700 zł

zestawienie księgowań na pojedynczym koncie – 10 zł

zestawienie rozrachunków nierozliczonych i częściowo rozliczonych – według stawki 50 zł/godz.

sporządzanie pism, wniosków, uchwał, interpretacji itp. – według stawki 50 zł/godz.

weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy – według stawki 50 zł/godz.

wystawienie noty korygującej: 10 – 20 zł

wystawienie faktury wewnętrznej: 10 – 20 zł

korekta deklaracji (US, ZUS) z winy Klienta: od 40 do 100 zł (według stawki 50 zł/godz.)

wypełnienie wniosku kredytowego – od 100 zł

sporządzenie sprawozdania statystycznego – od 50 zł

sporządzenie zeznania rocznego PIT-28, PIT-36: od 70 do 150 zł

obsługa kontroli urzędowych – według ustaleń

inne – według ustaleń

Podane ceny są cenami netto. Cennik obowiązuje od 01.01.2016.

Cena każdej usługi związanej z załatwianiem spraw urzędowych wynosi od 70 do 200 zł, w zależności od faktycznie spędzonego czasu, według stawki 70 zł za godzinę. W sytuacji, gdy z przyczyn leżących poza biurem rachunkowym koszt wykonania usługi okaże się wyższy niż 250 zł, biuro rachunkowe uzgodni z Klientem jej ostateczną cenę.

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek w wysokości 23%. Cennik obowiązuje od 01.01.2020.